συγκέντρωση

Δευτέρα 14/1: η εκπαίδευση απεργεί ενάντια στο προσοντολόγιο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ 1.30μμ προσυγκέντρωση στα Προπύλαια-Πορεία στη Βουλή

Τετάρτη, 22 Απριλίου 2015

Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων: Σημείωμα θεμάτων που συζητήθηκαν στην συνάντηση με τον Αναπλ.Υπουργό, κ. Γ. Κατρούγκαλο

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠ.ΠΟ.
ΑΤΤΙΚΗΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ & ΝΗΣΩΝ
ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 25, 101.86, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210-38.32.080, FAX: 210-38.32.656

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
Ερμού 136, 10553 Αθήνα. Τηλ-Fax.: 2103252214, 6937075765, E-mail:archaeol@otenet.gr, www.sea.org.gr

Αθήνα, 21/4/2015

ΠΡΟΣ
 1. Τον Αναπλ.Υπουργό ΥΠΕΣΔΑ, κ. Γ. Κατρούγκαλο
 2. Την Εκτελεστική Επιτροπή ΑΔΕΔΥ
 3. Την Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
ΚΟΙΝ:
 1. Γραφείο Υπουργού Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
 2. Γραφείο Αναπλ.Υπουργού Πολιτισμού
 3. Γραφείο Αναπλ. Γ. Γραμματέα Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

Σημείωμα θεμάτων που συζητήθηκαν στην συνάντηση με τον Αναπλ.Υπουργό, κ. Γ. Κατρούγκαλο την Τετάρτη 18.3.2015. ενόψει της ψήφισης του σ/ν από την Ολομέλεια της Βουλής


Σε συνέχεια της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε μεταξύ υμών και κοινής αντιπροσωπείας των ΔΣ του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων και του Ενιαίου Συλλόγου Υπαλλήλων ΥΠΠΟ Αττικής Στερεάς & Νήσων την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2015, σας αποστέλλουμε εκ νέου σημείωμα υπομνηστικό των θεμάτων που συζητήθηκαν και των αιτημάτων που τέθηκαν εκ μέρους μας:

   1. Α. Σχετικά με τα ζητήματα που περιλαμβάνονται στις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου «Εκδημοκρατισμός της διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση – Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις»

   2. Άρθρο 9: Συμμετοχή προσωπικού ΙΔΑΧ σε διαδικασίες κινητικότητας.

Με το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε το άρθρο 15, που στο στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης προέβλεπε την μονιμοποίηση των ΙΔΑΧ. Η απόσυρση της διάταξης προκάλεσε την ματαίωση της προσδοκίας για εργασιακή ομογενοποίηση των κλάδων, κάτι που είχε καλλιεργηθεί με πρωτοβουλία του ίδιου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής ανασυγκρότησης. Το νέο άρθρο 9 στην ουσία επανεισάγει απρόσμενα την έννοια της κινητικότητας προβλέποντας την δυνατότητα μετακίνησης υπαλλήλων ΙΔΑΧ σε κενές ή συνιστώμενες οργανικές θέσεις μονίμων.
Όμως πρέπει να γίνει κατανοητός ο διαφορετικός χαρακτήρας των Υπηρεσιών και του προσωπικού του Πολιτισμού σε σχέση με άλλα Υπουργεία. Το αντικείμενο των αρχαιολογικών και άλλων Υπηρεσιών του Πολιτισμού ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα του ελληνικού κράτους και λόγω της μοναδικότητάς του προστατεύεται αυτοδίκαια από το Σύνταγμα. Γι’ αυτό οι Υπηρεσίες του δεν έχουν εποπτικό χαρακτήρα διοικητικής φύσεως, αλλά αποφασιστικό, ελεγκτικό και εκτελεστικό ταυτόχρονα. Εκτελούν οι ίδιες έργα αρχαιολογικής αυτεπιστασίας σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία, μουσεία και ιστορικούς τόπους με εξειδικευμένο προσωπικό. Αυτό το προσωπικό είναι αποδεδειγμένα λιγοστό για τις ανάγκες του Υπουργείου στην επικράτεια, ιδιαίτερα στις Περιφερειακές Υπηρεσίες. Η προβληματική στελέχωση των Υπηρεσιών αυτών –διαθέσιμη σε όποιον αναζητήσει τέτοια στοιχεία- υποδεικνύει τις ανάγκες στελέχωσης τους με νέο προσωπικό και όχι την μετακίνηση του υφιστάμενου.
   1. Άρθρο 17: Επαναφορά προσωπικού & Άρθρο 18: Επανασύσταση καταργηθέντων κλάδων και ειδικοτήτων και κατάταξη προσωπικού

Οι εργαζόμενοι του ΥΠΠΟΑ που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα (σχεδιαστές, εργάτες, βιβλιοθηκονόμοι κοκ) είναι απολύτως απαραίτητο να επιστρέψουν στο Υπουργείο Πολιτισμού με την επανασύσταση των οργανικών τους θέσεων, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του Υπουργείου και στο μέλλον.
Για την υλοποίηση του αιτήματος αυτού, στο οποίο συναινεί και η πολιτική ηγεσία του ΥΠΠΟΑ, είναι αναγκαίο η περίπτωση τους να ενταχθεί στις διατάξεις του άρθρου 18 περί ανασύστασης οργανικών θέσεων και όχι σε αυτές του 17, που προβλέπουν την επαναφορά σε προσωποπαγείς θέσεις.

   1. Άρθρο 22: Εκποίηση αυτοκινήτων του δημοσίου

Η διαδικασία που περιγράφεται στις παραγράφους 1-2 θα πρέπει να λάβει υπόψη της πως τα κρατικά αυτοκίνητα των Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού είναι απολύτως απαραίτητα για την άσκηση του έργου της προστασίας του πολιτισμικού αποθέματος (αυτοψίες, μετακινήσεις, σωστικές ανασκαφές, κ.α.) στα όρια της χωρικής τους αρμοδιότητας που ταυτίζεται με τα όρια των νομαρχιακών μονάδων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εξίσου απαραίτητα είναι τα οχήματα των Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών και των Δημόσιων Μουσείων.

Ως εκ τούτου τα αυτοκίνητα των Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού δεν θα πρέπει να συμπεριληφθούν στη διαδικασία εκποίησης. Αντίθετα, στο πλαίσιο της διαδικασίας θεωρούμε απαραίτητη την εξέταση της δυνατότητας για παροχή επιπλέον οχημάτων στις Υπηρεσίες που το έχουν ανάγκη.

   1. Άρθρο 6: Άλλες πειθαρχικές διατάξεις

Το σχέδιο νόμου αναγνωρίζει πως είναι αναγκαία η αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που ανακύπτουν από την υποκειμενική, αυθαίρετη και δυνάμει γενικευμένη εφαρμογή των διατάξεων της αντιδημοκρατικής τροποποίησης του πειθαρχικού δικαίου των δημοσίων υπαλλήλων, με τις οποίες αυξάνονται και διευρύνονται οι περιπτώσεις επιβολής του μέτρου της αργίας, ακόμα και χωρίς τη γνωμοδότηση του αρμόδιου πειθαρχικού συμβουλίου, για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα, ακόμα και ήσσονος σημασίας, καταργώντας έτσι το τεκμήριο της αθωότητας.

Ωστόσο, στο σχέδιο νόμου δεν θεραπεύονται πλήρως οι αυταρχικές τροποποιήσεις που επέφεραν οι μνημονιακές κατευθύνσεις, ενώ υπάρχουν σημεία με τα οποία αυστηροποιούνται περαιτέρω ορισμένες ρυθμίσεις. Πέρα από τις σχετικές επισημάνσεις της ΑΔΕΔΥ. σημειώνουμε πως η προτεινόμενη στο άρθρο 6, παρ. 1 αναδιατύπωση της περίπτωσης ιγ΄ της παρ. 1 του άρθρου 107 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄) - «η προδήλως αδικαιολόγητη μη εξυπηρέτηση των πολιτών και η υπαίτια μη έγκαιρη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις» - ενδέχεται να προκαλέσει πολλαπλά προβλήματα στους υπηρετούντες στις τραγικά υποστελεχωμένες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ και θα πρέπει να αποσυρθεί.


Α. Άλλα ζητήματα εκτός των ρυθμίσεων του νομοσχεδίου

1. Το θέμα των νέων οργανογραμμάτων των Υπουργείων.
Δεδομένης της τοποθέτησής σας πως η συζήτηση για τα νέα οργανογράμματα των Υπουργείων μετατίθεται χρονικά, σας υπενθυμίζουμε πως τα σωματεία του Υπουργείου Πολιτισμού διαθέτουν επεξεργασμένες θέσεις για το οργανόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού, όπως επίσης και όλα τα επιχειρήματα που συνηγορούν σε ένα αυτόνομο Υπουργείο με διοικητική, διαχειριστική και οικονομική αυτοτέλεια, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την προστασία των μνημείων και της απόδοσης του Πολιτισμού ως αγαθού στην κοινωνία. Θα επανέλθουμε στο θέμα, όταν αποφασιστεί η έναρξη σχετικού διαλόγου.

2. Η κατάταξη των 187 συναδέλφων μας στο ΥΠΠΟΑ (αιτήσεις θεραπείας του ΠΔ 164/2004).
Θεωρούμε εξαιρετικά σημαντική την τοποθέτηση σας σχετικά με την επίλυση του ζητήματος που αδίκως ταλαιπωρεί τους 187 συναδέλφους, με την επίσπευση της διαδικασίας επανασύστασης των οργανικών τους θέσεων στο Υπουργείο Πολιτισμού και την κατάταξή τους σε αυτές. Η κατάταξή τους εκκρεμεί από το 2010, ενώ συνάδελφοι της ίδιας κατηγορίας (περίπου 30) υπηρετούν ήδη από τον Αύγουστο του 2010. Το γεγονός αυτό θέτει από μόνο του θέμα διαφορετικής αντιμετώπισης εργαζόμενων ίδιας κατηγορίας από τη Δημόσια Διοίκηση.

3. Η πιθανότητα περικοπής των μη μισθολογικών δαπανών, όπως αναφέρεται στο «mail Βαρουφάκη».
Δεδομένης της τοποθέτησής σας πως δεν υφίσταται προς το παρόν ζήτημα επεξεργασίας και προώθησης σχετικού νομοσχεδίου, υπενθυμίζουμε το ενδιαφέρον μας για το θέμα στην απευκταία περίπτωση που το ζήτημα ανακινηθεί εκ νέου, καθώς η διατύπωση "μη μισθολογικές δαπάνες" μπορεί να αναφέρεται –στην περίπτωση των επιστημονικών κλάδων του Υπουργείου μας- στις εκπαιδευτικές άδειες και στην άδεια επιδημίας.
Σημειώνουμε σχετικά πως οι εκπαιδευτικές άδειες αποσκοπούν στην ανάγκη για δια βίου εκπαίδευση των Δημόσιων Υπαλλήλων και χάρη σ’ αυτές οι επιστημονικοί κλάδοι του Υπουργείου Πολιτισμού διαθέτουν εντυπωσιακά υψηλά ποσοστά σε μεταπτυχιακά και διδακτορικές διατριβές. Η άδεια επιδημίας, όπως και οι εκπαιδευτικές, χορηγείται κατόπιν αιτήσεως (όχι με οριζόντιο τρόπο σε όλους) και με τις αυστηρές προϋποθέσεις που θέτει θεσμοθετημένη επιστημονική επιτροπή. Αποτελεί φυσική συνέχεια των υπηρεσιακών καθηκόντων των επιστημονικών κλάδων του Πολιτισμού. Χορηγείται για την μελέτη και δημοσίευση του αρχαιολογικού και άλλου συναφούς υλικού που παράγεται κατά την άσκηση των υπηρεσιακών καθηκόντων, και αποσκοπεί στην υποχρεωτική από τον αρχαιολογικό νόμο (Ν. 3028/2002) δημοσίευση των αποτελεσμάτων της έρευνας σε εξειδικευμένα περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων του χώρου.

4. Η αναγνώριση της προϋπηρεσίας σε αρχαιολογικά έργα εποπτευόμενα από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού.
Θεωρούμε απολύτως απαραίτητη την αναγνώριση της προϋπηρεσίας που έχουν διανύσει μόνιμοι και ΙΔΑΧ συνάδελφοι των κλάδων ΠΕ Αρχαιολόγων, ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Συντηρητών καθώς και ΠΕ και ΤΕ Μηχανικών σε έργα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος υπό την εποπτεία των Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού. Η προϋπηρεσία αυτή έχει αναγνωριστεί από την Ολομέλεια του ΑΣΕΠ με την απόφαση 27/2005 και γι’ αυτό το λόγο πλείστοι όσοι συνάδελφοι των παραπάνω ειδικοτήτων έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ΠΔ 164/2004 για την μετατροπή των συμβάσεών του σε ΙΔΑΧ.
Η αναγνώριση της προϋπηρεσίας είναι απολύτως απαραίτητη για την δίκαια και ισόρροπη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη του συνόλου του σώματος των κλάδων και την επί ίσοις όροις επιλογή των συναδέλφων σε θέσεις ευθύνης.
Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η προϋπηρεσία αυτή έχει αναγνωριστεί για μέρος του προσωπικού με διατάξεις νόμου ενώ αναγνωρίστηκε για το σύνολο των εργατοτεχνιτών μέσα από την αποδοχή της ΣΣΕ του κάδου από το Υπουργείο Πολιτισμού.

ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου