συγκέντρωση

Δευτέρα 14/1: η εκπαίδευση απεργεί ενάντια στο προσοντολόγιο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ 1.30μμ προσυγκέντρωση στα Προπύλαια-Πορεία στη Βουλή

Τρίτη, 2 Οκτωβρίου 2018

Παρεμβάσεις στο δημόσιο: Διεύρνηση των κλάδων που παίρνουν επίδομα ανθυγιυεινής εργασίας-ένταξη στα ΒΑΕ


ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ –ΚΙΝΗΣΕΙΣ –ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ στο ΔΗΜΟΣΙΟ

1/10/2018
                             
ΔΕΝ ΧΑΡΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΜΑΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΑ ΒΑΡΕΑ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ

Οι μνημονιακές πολιτικές των τελευταίων 9 χρόνων έβαλαν στο στόχαστρό τους συνολικά τα δικαιώματα που οι εργαζόμενοι με σκληρούς αγώνες είχαν κατοχυρώσει τις προηγούμενες δεκαετίες. Εκτός από τις περικοπές στους μισθούς (με κατάργηση επιδομάτων, 13ου-14ου μισθού, πάγωμα των ωριμάνσεων και αυξήσεις των ασφαλιστικών εισφορών), την αύξηση του ωραρίου, τον πρόσφατο περιορισμό του απεργιακού δικαιώματος, μπήκαν και άλλα κεκτημένα στον προκρούστη της εφαρμογής των συμφωνηθέντων με την ΕΕ και το ΔΝΤ.
Ειδικά αυτά που αντιπροσωπεύουν μια  λογική κοινωνικής ευαισθησίας και πρόνοιας για τον εργαζόμενο και κοστίζουν στο κράτος και τους εργοδότες έγιναν στόχος ξηλώματος, τόσο για λόγους δημοσιονομικούς (μείωση εργατικού κόστους) όσο και για λόγους πολιτικούς-συμβολικούς (να τελειώνουμε με ό,τι παραπέμπει σε πρόνοια και φροντίδα για τη ζωή του εργαζόμενου).
Τέτοιο είναι και η ένταξη στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα (ΒΑΕ) και το αντίστοιχο επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Με την εφαρμογή του ν. 4024/11 και την  αξιοποίηση των αποτελεσμάτων που έδωσε η επιτροπή που συστάθηκε με τον ν. 3790/09 αρχίζουν οι περιορισμοί ειδικοτήτων που με προηγούμενες διατάξεις βρέθηκαν να  δικαιούνται το επίδομα: η επιλογή των ειδικοτήτων περνά τώρα μέσα από επιμέρους Υπουργικές Αποφάσεις που κατηγοριοποιούν σε τρία επίπεδα τους δικαιούχους ή εγκρίνουν σταδιακά ποιοι θα ενταχθούν σε αυτούς. Η κατηγοριοποίηση των δικαιούχων δίνει τη δυνατότητα περικοπών, απλώς με την ένταξη σε χαμηλότερο επίπεδο ολόκληρων κλάδων εργαζομένων... Με το ν. 4235/14 (αρ. 67) γίνεται επανεκκίνηση για δυνατότητα ένταξης  νέων στους δικαιούχους, εντός εξαμήνου.
Στο μισθολόγιο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ (ν. 4354/15, αρ.18) ανανεώνεται η παροχή του επιδόματος στους δικαιούχους, αλλά ταυτόχρονα μπαίνει η απαίτηση ευθυγράμμισης με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή νομοθεσία από 1/3/2019. Στην πραγματικότητα, πίσω από αυτήν την «ευθυγράμμιση», δρομολογούν την πλήρη περικοπή του επιδόματος, σταδιακά, δεδομένου ότι αυτό δεν υπάρχει στις χώρες της ΕΕ, καθώς οι ιδιαιτερότητες και η επικινδυνότητα των επαγγελμάτων καλύπτονται, εκεί, με ειδικά μισθολόγια! 
Έτσι, με το αρ. 396 του ν. 4512/18 συστήνεται επιτροπή για την επανεξέταση, από μηδενική βάση, του καθεστώτος χορήγησης του επιδόματος και του χαρακτηρισμού των ΒΑΕ, για πρώτη φορά χωρίς τη συμμετοχή εκπροσώπων των εργαζομένων. Προφανώς μπαίνουν οι βάσεις «εξευρωπαϊσμού» που σημαίνουν περικοπές της χορήγησης του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας. Άλλωστε, περικοπές του επιδόματος, ακόμα και για ειδικότητες που το δικαιούνται, έχουν ήδη ξεκινήσει, με βάση το πόσο χρόνο ανά μέρα ή μήνα ασκούν οι εργαζόμενοι επακριβώς την δουλειά που το δικαιολογεί (σε ορισμένους Δήμους, μάλιστα, οι Επίτροποι δεν εγκρίνουν τη μισθοδοσία με ολόκληρο το επίδομα, ζητώντας να υπολογιστεί αναλογικά με τις μέρες που ασκήθηκε η επικίνδυνη εργασία!), ενώ «παιχνίδι γίνεται» και με το σε ποιες άδειες μπορεί να λαμβάνει το επίδομα ο δικαιούχος (π.χ. αρ. 54 του ν. 4384/16).


Η σημασία της πρόνοιας για τις επιπτώσεις που έχει η εργασία στη σωματική ακεραιότητα και την ψυχική υγεία των εργαζομένων αναβαθμίζεται στην εποχή μας, καθώς οι χώροι εργασίας του δημοσίου γίνονται, ολοένα και περισσότερο, ανθυγιεινοί και επιβαρυντικοί για το σύνολο των υπηρετούντων, ενώ και ο ίδιος ο υπαλληλικός πληθυσμός γερνάει και μειώνεται, την ίδια ώρα που ο φόρτος της δουλειάς και η εντατικοποίηση αυξάνονται. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι τα εργατικά ατυχήματα στο δημόσιο και ειδικότερα στο χώρο των ΟΤΑ τα τελευταία χρόνια, έχουν αυξηθεί κατακόρυφα και λόγω της παλαιότητας του εξοπλισμού, αλλά και λόγω της εντατικοποίησης της εργασίας.
      Είναι προφανές πως για τους εργαζόμενους έχει μεγάλη σημασία η πληρωμή της φθοράς τους, σωματικής και ψυχικής, λόγω της εργασίας, όσο αυτό μπορεί να γίνει, παράλληλα, ασφαλώς, με την εξασφάλιση από το κράτος όλων των αναγκαίων μέσων προστασίας, ώστε να μειώνεται στο ελάχιστο η επιβάρυνση που προκαλεί η καθημερινή τριβή με βλαβερά υλικά και επικίνδυνα εργαλεία, καθώς και η υποχρεωτική παρουσία σε περιβάλλοντα επιβαρυμένα με επιβλαβή φορτία.

Διεκδικούμε:

·      Καμιά περικοπή του επιδόματος ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας. Διεύρυνση των κλάδων και ειδικοτήτων που το δικαιούνται και αύξησή του.
·      Ίση μεταχείριση για όλους τους εργαζόμενους που εργάζονται σε ίδιες συνθήκες, παντού στο δημόσιο, ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας και τον κλάδο/ειδικότητα.
·      Βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας σε κάθε χώρο εργασίας. Επιτροπές υγιεινής και ασφάλειας, τεχνικός ασφαλείας και ιατρός εργασίας σε όλους τους εργασιακούς χώρους.
·      Εκτός από τη χορήγηση του επιδόματος, ένταξη των υπαλλήλων που εργάζονται σε ανθυγιεινά περιβάλλοντα στα ΒΑΕ και αντίστοιχη ασφαλιστική κάλυψη.
·      Μείωση του ημερήσιου χρόνου εργασίας και του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης για όλους τους εργαζόμενους και επιπλέον μείωση σε αυτούς των ΒΑΕ.
·      Κάτω οι πολιτικές που θυσιάζουν τη ζωή και το χρόνο των εργαζόμενων στα συμφέροντα των εργοδοτών και του κράτους. Κοινός αγώνας εργαζόμενων στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.
·      Αγώνας ανατροπής για αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα, προσλήψεις εργαζομένων, ανανέωση και εμπλουτισμό του αναγκαίου εξοπλισμού, κτιριακή ανανέωση των εργασιακών χώρων, μόνιμες εργασιακές σχέσεις, εύκολη και δωρεάν πρόσβαση σε υγειονομική και φαρμακευτική περίθαλψη για όλους.

Ο αγώνας για κατοχύρωση, αύξηση και διεύρυνση του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας δεν είναι ένας συντεχνιακός αγώνας! Εγγράφεται στον συνολικό και αποφασιστικό αγώνα αντεπίθεσης των εργαζομένων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, για την ανατροπή των μνημονιακών πολιτικών που υπονομεύουν τα εργασιακά δικαιώματα, για πραγματικές αυξήσεις των μισθών, μείωση του χρόνου δουλειάς και βελτίωση των συνθηκών εργασίας για όλους, για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και μονιμοποίηση των συμβασιούχων στο δημόσιο! Γι αυτό και πρέπει να δεθεί με τα συνολικά αιτήματα των εργαζόμενων στο δημόσιο κι όχι να εξατμιστεί σε περιχαρακωμένες εξάρσεις τη μιας μέρας που θα αγγίζουν μόνο αυτούς που τους αφορά.

ΟΛΟΙ/ΕΣ στην 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση την Τετάρτη 3 Οκτώβρη και στη  συγκέντρωση διαμαρτυρίας, ώρα 12:00 στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Να προχωρήσουμε άμεσα, μέσα από Γενικές Συνελεύσεις, σε κλιμάκωση και συνολικό απεργιακό σχέδιο πανδημοσιοϋπαλληλικού/πανεργατικού αγώνα, σε συντονισμό με συνδικάτα του ιδιωτικού τομέα και με την πρωτοβουλία σωματείων του ιδιωτικού τομέα, που έχουν ήδη αποφασίσει την πραγματοποίηση 24ωρης απεργίας την 1η Νοέμβρη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου