συγκέντρωση

Δευτέρα 14/1: η εκπαίδευση απεργεί ενάντια στο προσοντολόγιο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ 1.30μμ προσυγκέντρωση στα Προπύλαια-Πορεία στη Βουλή

Τρίτη, 29 Μαΐου 2018

Β ΕΛΜΕ Δωδεκανήσου: Αξιολόγηση και προσωπικά δεδομένα στις επιμορφώσεις του ΙΕΠ


email: belmedwd@gmail.com                                           blog: http://b-elme-dwd.blogspot.gr/
Β ΕΛΜΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Αρ. πρωτοκόλλου: 30/28-05-2018

Προς: ΟΛΜΕ,
Σχολεία περιοχής ευθύνης Β ΕΛΜΕ Δωδ/σου


Αξιολόγηση και προσωπικά δεδομένα στις επιμορφώσεις του ΙΕΠ

Το ΙΕΠ αναλαμβάνει την οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για τα οποία ζητά υποχρεωτικά την κατάθεση προσωπικών δεδομένων και φορμών αξιολόγησης προκειμένου να δοθούν στους εκπαιδευτικούς οι βεβαιώσεις συμμετοχής σε αυτές τις επιμορφώσεις.
 Συγκεκριμένα, τον Μάιο του 2017 οι Θεολόγοι και όσοι δίδασκαν Θρησκευτικά σε β' ανάθεση συμμετείχαν σε διήμερα επιμορφωτικά σεμινάρια του ΙΕΠ για τα Νέα Προγράμματα Σπουδών των Θρησκευτικών. Φέτος, τους ζητήθηκε η συμπλήρωση απογραφικών δελτίων για τη λήψη των βεβαιώσεων σύμφωνα με το υπ’αριθμ. 41318/ΓΔ4/12-03-2018 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας.
Τη φετινή χρονιά, με την υπ’αριθμ. 49878/ΓΔ4/26-03-2018 απόφαση του Υπουργείου ορίζεται η εξάωρη επιμόρφωση των ξενόγλωσσων εκπαιδευτικών από 21-04-18 έως 30-6-18 από τους Σχολικούς Συμβούλους πάνω στα Νέα Προγράμματα Σπουδών Ξένων Γλωσσών. Και πάλι τονίζεται η αναγκαιότητα συμπλήρωσης απογραφικών δελτίων προκειμένου να χορηγηθούν οι βεβαιώσεις παρακολούθησης της επιμόρφωσης.
Η διαδικασία είναι συγκεκριμένη. Πριν την έναρξη της επιμόρφωσης πρέπει ο εκπαιδευτικός να κάνει εγγραφή στην πλατφόρμα του ΙΕΠ (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php). Στην προσωπική αυτή καρτέλα-portfolio καταχωρούνται πληροφορίες για την εκπαίδευση και κατάρτιση, το επιστημονικό έργο, προϋπηρεσία κλπ. Για να ολοκληρωθεί η αίτηση συμμετοχής στην επιμόρφωση πρέπει να συμπληρωθεί Απογραφικό Δελτίο Εισόδου. Στο ερωτηματολόγιο του δελτίου εισόδου υπάρχουν υποχρεωτικά πεδία σχετικά με προσωπικά και υπηρεσιακά στοιχεία (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, άλλες επιμορφώσεις, μορφωτικό επίπεδο) και προαιρετικά πεδία τα οποία προκαλούν μεγάλα ερωτήματα ως προς το σκοπό που διερευνώνται (αν οι συμμετέχοντες στην επιμόρφωση είναι μουσουλμάνοι της Θράκης, Ρομά, μετανάστες, πρόσφυγες, απεξαρτημένοι-υπό εξάρτηση, αποφυλακισμένοι-φυλακισμένοι, ανάπηροι, άστεγοι, δικαιούχοι ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος).

Αφού πραγματοποιηθεί η επιμόρφωση και οι Σύμβουλοι καταθέσουν τα αντίστοιχα παρουσιολόγια ανοίγει στην πλατφόρμα του ΙΕΠ το Απογραφικό Δελτίο Εξόδου το οποίο πρέπει ο εκπαιδευτικός να συμπληρώσει για να πάρει τη βεβαίωση παρακολούθησης της επιμόρφωσης. Τα ερωτηματολόγια του Δελτίου Εξόδου δεν περιέχουν τίποτε άλλο παρά ερωτήσεις αποτίμησης της επιμόρφωσης σε κλίμακα 1-5. Αν δεν συμπληρωθούν τα δελτία αυτά οι επιμορφώσεις θεωρούνται μη ολοκληρωμένες.
Οι προβληματισμοί εγείρονται σε δύο επίπεδα. Το πρώτο αφορά τα προσωπικά μας δεδομένα. Στο όνομα της συγχρηματοδότησης του προγράμματος επιμόρφωσης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και της απορρόφησης του πακέτου, είναι υποχρεωτική η συλλογή στοιχείων τα οποία συνυποβάλλονται με προσωπικά στοιχεία μας από το portfolio του ΙΕΠ. Η επεξεργασία των «απλών και ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», μας πληροφορεί το ΙΕΠ, «επιτρέπεται χωρίς τη συγκατάθεση των υποκειμένων» προκειμένου να γίνει η αξιολόγηση και ο έλεγχος του προγράμματος. Οι υπηρεσίες στις οποίες διαβιβάζονται προς επεξεργασία τα δεδομένα μας είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, του ΙΕΠ καθώς και ενδιάμεσοι φορείς που διαχειρίζονται τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.
Το δεύτερο επίπεδο που προβληματίζει είναι φυσικά η διαδικασία αξιολόγησης. Όπως αναφέρει το ίδιο το ΙΕΠ κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης του Απογραφικού Δελτίου Εισόδου, τα δεδομένα των απαντήσεων στα ερωτηματολόγια θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για τη διεξαγωγή δεικτών στα πλαίσια της παρακολούθησης του προγράμματος για το σκοπό ερευνών και αξιολογήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Δεν θα υποκύψουμε σε καμία προσπάθεια επιβολής της αξιολόγησης και συλλογής προσωπικών δεδομένων.

Καταγγέλλουμε την υποχρεωτικότητα της διαδικασίας.

Αρνούμαστε να συμπληρώσουμε φύλλα αξιολόγησης του προγράμματος διότι πρόκειται για αξιολογική διαδικασία κατά την οποία πλήττονται, επιπλέον, τα προσωπικά μας δεδομένα.

Απαιτούμε τη χορήγηση βεβαίωσης από τους συμβούλους για τη συμμετοχή μας στην επιμόρφωση για τις συγκεκριμένες ώρες που αυτή διήρκησε.

Ζητούμε την άμεση παρέμβαση της ΟΛΜΕ προς το Υπουργείο για το θέμα.

Επαναφέρουμε τη θέση μας για συστηματική και ουσιαστική επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών με ταυτόχρονη απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα.Για το ΔΣ

Ο πρόεδρος                   Ο γραμματέας
          ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΡΙΑΡΑΣ        ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου