συγκέντρωση

Δευτέρα 14/1: η εκπαίδευση απεργεί ενάντια στο προσοντολόγιο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ 1.30μμ προσυγκέντρωση στα Προπύλαια-Πορεία στη Βουλή

Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2014

Πανελλήνιος Σύλλογος εργαζομένων ΕΛΣΤΑΤ: απεργία-αποχή από τα καθήκοντα της αξιολόγησης

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Του Πανελληνίου Συλλόγου εργαζομένων στην ΕΛΣΤΑΤ, ο οποίος εδρεύει στον Πειραιά, επί της οδού Πειραιώς 46 και Επονιτών, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

ΠΡΟΣ

  1. Τον κ. Ανδρέα Γεωργίου, ως Πρόεδρο της Ανεξάρτητης Αρχής
με την επωνυμία « ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ» (ΕΛ.ΣΤΑΤ)
  1. Το Ελληνικό Δημόσιο, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Γκίκα Χαρδούβελη, που εδρεύει στην Αθήνα.
  2. Τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Ευάγγελο Μεϊμαράκη.

********

Η Γενική Συνέλευση των μελών του Πανελληνίου Συλλόγου υπαλλήλων της ΕΛΣΤΑΤ στις 7-7-2014, αποφάσισε, απεργία-αποχή από τα καθήκοντα της αξιολόγησης και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Συλλόγου για την ημερομηνία έναρξης αυτής.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΕ ΥΠΟΨΙΝ ΤΟΥ την ως άνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης καθώς και :

1. Το γεγονός ότι ο Ν.4250/14, στην εφαρμογή του οποίου επιμένει πεισματικά το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, παρά τη δυναμική αντίδραση των εργαζομένων όπως αυτή εκφράστηκε όλο το προηγούμενο διάστημα με την καθολική συμμετοχή τους στην απεργιακή κινητοποίηση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. (αποχή από τις διαδικασίες της Αξιολόγησης) και την έντονη και τεκμηριωμένη κριτική που ασκήθηκε από Επιστημονικούς, Κοινωνικούς και Πολιτικούς Φορείς ότι εισάγει αυθαίρετο, αυταρχικό και αντιεπιστημονικό σύστημα αξιολόγησης εργαζόμενων, με στόχο την αδιαφάνεια και τη χειραγώγηση της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης και των εργαζομένων σε αυτήν, προκειμένου ανεμπόδιστα να υλοποιηθούν οι κυβερνητικοί σχεδιασμοί για:
Α. Ιδιωτικοποιήσεις Δημοσίων Υπηρεσιών
Β. Περιορισμό, περικοπή και κατάργηση Κοινωνικών Υπηρεσιών και Παροχών.
Γ. Απολύσεις εργαζομένων από τους Δημόσιους Τομείς
Στο πλαίσιο αυτό ο Ν. 4250/14 εισάγει στο Δημόσιο μέσω του τρίπτυχου «Αξιολόγηση» – Κινητικότητα – Διαθεσιμότητα, έναν αντιδραστικό μηχανισμό παραγωγής αντικοινωνικών ανατροπών, με ειδικότερους στόχους:
Α. Την καταστροφή χιλιάδων θέσεων εργασίας (απολύσεις)Β. Την κατάργηση του Δημόσιου και Κοινωνικού Χαρακτήρα των υπηρεσιώνΓ. Τη γενίκευση και εγκατάσταση ενός κλίματος βίας, απειλών και ανασφάλειας στους χώρους εργασίας, δεδομένου ότι οι εργαζόμενοι «απειλούνται» και «εκβιάζονται» ότι σε περίπτωση που δεν δεχτούν την εφαρμογή ενός νόμου, η αντισυνταγματικότητα -σημειωτέον- του οποίου θα κριθεί στις 10 Οκτωβρίου 2014 στο ΣτΕ (έπειτα από προσφυγή που κατέθεσε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ.), θα στερηθούν το δικαίωμα συμμετοχής τους σε διαδικασίες προαγωγών ή μετατάξεων.
2.Το γεγονός ότι η Κυβέρνηση μετέρχεται κάθε δικαστικού και νομικού μέσου, ποινικοποιώντας τις κινητοποιήσεις και τους αγώνες των εργαζομένων για την προάσπιση των εργασιακών τους δικαιωμάτων και αρνείται συστηματικά την αναβάθμιση του Δημόσιου Τομέα, με κοινωνικό περιεχόμενο και τρόπο που να κατοχυρώνει την εσωτερική αυτοτέλεια των υπηρεσιών απέναντι σε κάθε είδους κομματική-πελατειακή πατρωνία και ιδιωτικά συμφέροντα. Η Κυβέρνηση, επίσης, συνεχίζει την πολιτική της καθημερινής πολύμορφης κατασυκοφάντησης της αποστολής και του έργου των Δημόσιων Υπηρεσιών και των εργαζόμενων σε αυτήν και κλιμακώνει την αντιλαϊκή πολιτική της, οργανώνοντας νέα «επιδρομή» μείωσης μισθών και συντάξεων, δραματικών περικοπών σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και σε κοινωνικές παροχές. Παράλληλα προωθεί τα σχέδιά της για αλλαγή του συνδικαλιστικού νόμου στην κατεύθυνση της κατάργησης των δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών στους εργασιακούς χώρους.

3. Πέραν αυτών και ειδικότερα στο χώρο της ΕΛΣΤΑΤ η εφαρμογή του ως άνω Νόμου είναι ανέφικτη και για τους εξής λόγους :

α) Βάσει των διατάξεων του Νόμου, οι υπάλληλοι που υπηρετούν στις Υπηρεσίες Στατιστικής Νομών (ΥΣΝ), θα έπρεπε να αξιολογηθούν από τον Πρόεδρο της ΕΛΣΤΑΤ. Πως όμως ο Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ θα μπορέσει να αξιολογήσει αντικειμενικά τους υπαλλήλους αυτούς, αφού δεν τους γνωρίζει ούτε κατ’ όψιν (πλην αυτών της ΥΣΝ Θεσσαλονίκης τους οποίους συναντά μία φορά το χρόνο, την περίοδο της Έκθεσης) ;
β) Δεν έχει γίνει καμία απολύτως οριοθέτηση και στοχοθεσία από τη Διοίκηση της ΕΛΣΤΑΤ, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση βάσει του Νόμου για την αξιολόγηση του προσωπικού.

ΚΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ:
Την προκήρυξη Απεργίας – «Αποχής»:
i) Από όλες τις διαδικασίες που σχετίζονται με την αξιολόγηση στις Δημόσιες Υπηρεσίες - ΕΛΣΤΑΤ, σε όλα τα επίπεδα αυτής και συγκεκριμένα, αλλά όχι περιοριστικά:
(α) από την έκδοση αποφάσεων επιμερισμού των ποσοστώσεων του άρθρου 7 παρ.5 του π.δ. 318/1992.
(β) από τη σύνταξη και υποβολή εκθέσεων αυτοαξιολόγησης.
(γ) από τη σύνταξη και υποβολή εισηγήσεων αξιολόγησης (άρθρο 14 του π.δ. 318/1992).
(δ) από τη σύνταξη και υποβολή εκθέσεων αξιολόγησης (άρθρο 14 του π.δ. 318/1992).
(ε) από τη συμμετοχή σε Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης σε κάθε Υπουργείο (άρθρο 24 του π.δ. 318/1992).
(στ) οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, που συνάπτεται με τη διαδικασία αυτή, όπως παροχή στοιχείων από τις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού κλπ
ii) Από κάθε εργασία σχετιζόμενη με τον επανέλεγχο των μετατροπών των συμβάσεων εργασίας ή έργου σε αορίστου χρόνου, που λαμβάνει χώρα βάσει των διατάξεων του άρθρου 42 του ν. 4250/2014.
Η απεργία θα εκκινήσει την 29 Σεπτεμβρίου 2014, δηλ. 4 (τέσσερις) πλήρεις ημέρες μετά την κοινοποίηση της εξωδίκου δηλώσεως, δια της οποίας γνωστοποιείται το περιεχόμενο της αποφάσεως αυτής και τα αιτήματα της, ενώ σε περίπτωση μη ικανοποίησης αυτών θα συνεχιστεί μέχρι τη λήξη της διαδικασίας αξιολόγησης, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 32 του νόμου 4250/2014, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 250 του νόμου 4281/2014 και πάντως μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2014.
Με την ίδια ως άνω απόφαση εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε κάθε αναγκαία διαδικαστική ενέργεια για την υλοποίηση της ως άνω αποφάσεως.
Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής επιδοτώ νομίμως την παρούσα προς ους αύτη απευθύνεται προς γνώσιν τους και δια τας νομίμους συνεπείας, αντιγράφων.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου